MedIS Medicine IdealSoft

 

MedIS е създаден за използване от здравни заведения, по-специално от медико-диагностични лаборатории.

Този софтуер е апликация Клиент Сървър, но може да се използва в мрежа и също само на един компютър.

След като въведем име и парола на оператор се появява прозорец с главните функции:

        Въвеждане на данни от медико-диагностично направление:


 


        Търсене на резултати на пациенти с четири въэможности:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Анализираните параметри могат да бъдат променяни:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Друга важна функция е връзка с лабораторна апаратура за пълна автоматизация. Апаратурата, която вече е интегрирана към софтуера е: Avl 9180, Avl Al 818, Avl Compact 2, Cobas Mira Plus, Cormay Livia, Coulter Diff 2, Danam, Cormay Ds2, Sebia D.V.S.E., Erba, Hospitex, Ilab300, Cormay Kg4, Liasys, Bts 370-Lumen, Miditron, Cormay Multi, Sebia Phoresis, Scout Amenarini, SediSystem, Sigma SD 2000, Statfax 303+, Urilux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Видът на резултата може да бъде персонализиран за всяка отделна лаборатория:


         Друга важна функция е статитическата. Отчетите са следните:

 

Промяна на отчетите за Здравната Каса е безплатна в първите шест месеца от закупуване на софтуеера.

 

Цените (на 01.08.2007) са:

         750 за Сървър компютър с база данни ;

         250 за всеки Клиент компютър, свързан в мрежа със Сървъра ;

         100 за всеки проба след проба апарат ;

         160 за всеки напълно автоматичен апарат.

 

Цените са без ДДС.

 

E-mail: office@idealsoftconsulting.ro .